Celtic Supporters Club in Norway
CSCNs årsmøte
05.10.2017
Celtic Supporters Club Norway (CSCN) avholder sitt årsmøte lørdag 21. oktober 2017 kl. 12:30 på Oslo Sportsbar i Schweigaardsgate 50. Se fullstendig innkalling i medlemsbladet News From Paradise nr. 1 - 2017/18. 

Saksliste:
 1. Valg av ordstyrer, referent og desisor, samt godkjennig av antall stemmeberettigede
 2. Godkjenning av dagsordenen
 3. Styrets årsberetning for sesongen 2016/17
 4. CSCNs regnskap for sesonen 2016/17
 5. Fastesettelse av medlemskontingen
 6. Innkomne forslag til årsmøtet
 7. Valg
Forslag til CSCNs årsmøte sendes Bent Uvaag Johansen (bentuj@icloud.com) seinest 14. oktober 2017

Følgende personer i styret er på valg:
 • Harald Harsson (leder) for 1 år
 • Bent Uvaag Johansen (styremedlem) for 2 år
 • Ola Aanstad (styremedlem) for 2 år
 • Seamus McKenna (varamedlem) for 1 år
Alle på listen over ønsker gjenvalg, men det er åpent for å komme med andre kandiater. Forslag til kandidater til CSCNs styre sendes til valgkommitteens leder Harald Fossberg på harald.fossberg@gmail.com

I henhold til CSCNs vedtekter kan alle medlemmer møte på årsmøtet. Stemmeberettige er alle deltakere på årsmøtet som er registrert som medlem en uke før årsmøtet, og som på dette tidspunkt har fylt 15 år. Både fullt betalende medlemmer og familemedlemmer som oppfyller disse vilkårene har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver. 


CSCN på Facebook

CSCN på Twitter