Celtic Supporters Club in Norway
Innkalling til årsmøte
07.10.2022

Celtic Supporters Club Norway (CSCN) avholder sitt årsmøte lørdag 22. oktober 2021  Bernie's i Oslo kl 12:30.

Saksliste: 

1.    Valg av ordstyrer, referent og desisor, samt godkjenning av antall stemmeberettigede

2.    Godkjenning av dagsordenen

3.    Styrets årsberetning for sesongen 2021/22

4.    CSCNs regnskap for sesongen 2021/22

5.    Fastsettelse av medlemskontingenten

6.    Innkomne forslag

7.    Valg

Forslag til CSCNs årsmøte kan sendes skriftlig til Bent Uvaag Johansen (bentuj@icloud.com) seinest 15. oktober 2022.

 

Valgkomiteen har gjort følgende innstilling:

 • Bent Uvaag Johansen (leder) for 1 år
 • Harald Harsson (styremedlem) for 1 år
 • Kjetil Klonteig (styremedlem) for 2 år
 • Eddie Whyte (styremedlem) for 2 år
 • Anita Hansen (styremedlem) for 2 år
 • Ola Aanstad (varamedlem) for 1 år

Forslag til andre kandidater til CSCNs styre kan sendes til valgkomiteen: Alan Steven (934 47 003) eller Leif Borge (465 40 465).

I henhold til CSCNs vedtekter kan alle medlemmer møte på årsmøtet. Stemmeberettigede er alle deltakere på årsmøtet som er registrert som medlem en uke før årsmøtet, og som på dette tidspunktet har fylt 15 år. Både fullt betalende medlemmer og familiemedlemmer som oppfyller disse vilkårene har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver.

 

Styrets årsberetning for sesongen 2021/22 

1.0 Styrets sammensetning

CSCNs styre i 2021/22 bestått av:

 • Harald Harsson (leder) 
 • Bent Uvaag Johansen (nestleder)
 • Eddie Whyte (styremedlem)
 • Kjetil Klonteig (styremedlem)
 • Seamus McKenna (styremedlem)
 • Mark McGinlay (styremedlem)
 • Ola Aanstad (varamedlem)

2.0 Medlemstall

Medlemstallet i CSCN var 124 ved sesongslutt 2021/22. Dette er en nedgang på fire fra sesongen før. 

3.0 Økonomi 

Regnskapet for sesongen 2021/22 viste et underskudd på kr 6.129 sammenlignet med et underskudd på kr 6.396 for 2020/21. Selv om det ble åpnet for tilskuere i Skottland etter pandemien, gikk CSCN et underskudd på sesongbillettene med kr. 5.818. Medlemskontingentene gikk ned selv om medlemstallet var ganske stabilt fra 2020/21 til 2021/22. Det har sammenheng med at fire sammenheng betalte 10-årsmedlemskap med til sammen kr 4.800 i sesongen 2020/21. CSCNs regnskap følger kontantprinsippet slik at inntekter og utgifter bokføres i den perioden de oppstår. Regnskapsperioden følger fotballsesongen og ble avsluttet 30. juni 2022.

4.0 Aktiviter 

CSCN har i sesongen 2021/22 hatt et utmerket samarbeid med Bernie’s i Oslo. Puben viste samtlige Celtic-kamper og i desember 2021 ble det arrangert et CSCN-julebord.

5.0 Utmerkelser 

Det ble ikke delt pris til "årets supporter" for sesongen 2021/22 

6.0 Annet

I sesongen 2021/22 har CSCN hatt to sesongbilletter på Celtic Park 

 

 

CSCN på Facebook

CSCN på Twitter