Celtic Supporters Club in Norway
Innkalling til årsmøte
08.10.2021

Celtic Supporters Club Norway (CSCN) avholder sitt årsmøte lørdag 23. oktober 2021 Bernie's i Oslo kl 15:00. Regnskapet for 2020/21 ble presentert i forrige utgave av medlemsbladet.

Saksliste: 
 1. Valg av ordstyrer, referent og desisor, samt godkjenning av antall stemmeberettigede
 2. Godkjenning av dagsordenen
 3. Styrets godkjenning for sesongen 2020/21
 4. CSCNs regnskap for sesongen 2020/21
 5. Fastsettelse av medlemskontingenten
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
Forslag til CSCNs årsmøte kan sendes skriftlig til Bent Uvaag Johansen (bentuj@icloud.com) seinest 16. oktober 2021
 
Følgende personer i styret er på valg:
 • Harald Harsson (leder) for 1 år 
 • Bent Uvaag Johansen (styremedlem) for 2 år
 • Cato Hemmingby (styremedlem) for 2 år
 • Ola Aanstad (varamedlem) for 1 år
Alle på listen over med unntak av Cato Hemmingby ønsker gjenvalg. Forslag til kandidater til CSCNs styre kan sendes til valgkomiteen: Alan Steven (934 47 003) eller Leif Borge (465 40 465).
 
I henhold til CSCNs vedtekter kan alle medlemmer møte på årsmøtet. Stemmeberettigede er alle deltakere på årsmøtet som er registrert som medlem en uke før årsmøtet, og som på dette tidspunktet har fylt 15 år. Både fullt betalende medlemmer og familiemedlemmer som oppfyller disse vilkårene har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver.
 
Styrets årsberetning for sesongen 2020/21 
 
1.0 Styrets sammensetning
CSCNs styre i 2020/21 bestått av:
 • Harald Harsson (leder) 
 • Bent Uvaag Johansen (nestleder)
 • Eddie Whyte (styremedlem)
 • Kjetil Klonteig (styremedlem)
 • Seamus McKenna (styremedlem)
 • Cato Hemmingby (styremedlem)
 • Ola Aanstad (varamedlem)
2.0 Medlemstall
Medlemstallet i CSCN var 128 ved sesongslutt 2020/21 
  
3.0 Økonomi 
Regnskapet for sesongen 2020/21 viste et underskudd på kr 6.396 sammenlignet med et underskudd på kr 1.973 for 2019/20. Det var ikke overraskende da supporterklubben av naturlige årsaker ikke har kunnet selge billetter til Celtics kamper i sesongen 2020/21. Selv om antall medlemmer har gått med 28 (fra 156 til 128 pr 31. mai 2021) er likevel den totale inntekten fra medlemskontingenten høyrere. Det har sammenheng med at fire medlemmer har betalt 10-årsmedlemskap med til sammen kr 4.800. CSCNs regnskap følger kontantprinsippet slik at inntekter og utgifter bokføres i den perioden de oppstår. Regnskapsperioden følger fotballsesongen og ble avsluttet 30. juni 2021.

4.0 Aktiviter 
Covid-19 pandemien satte en stopper for CSCNs aktiviteter i sesongen 2020/21
 
5.0 Utmerkelser 
 
Det ble ikke delt pris til "årets supporter" for sesongen 2020/21 
 
6.0 Annet
I sesongen 2020/21 har CSCN hatt to sesongbilletter på Celtic Park 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
CSCN på Facebook

CSCN på Twitter