Celtic Supporters Club in Norway

Medlemsblad

News From ParadiseCSCN utgir medlemsbladet "News From Paradise" (NFP) tre ganger pr sesong. I medlemsbladet legges det større vekt på analyser, intervjuer, reiseskildringerv etc enn nyhetsstoff som i dagens medieverden rask blir historie. NFP så dagens lys i 1992, og supporterklubben har hele veien jobbet med å forbedre kvaliteten. Redaktør siden 2010 er Kjetil Klonteig, og han kan kontaktes på mobil 984 85 664. Hvis du ønsker å bidra med artikler til medlemsbladet (eksempelvis reiseskildring); kan dette sendes til newsfromparadise@cscn.no.
 
Hver utgave av medlemsbladet er på ca. 48 sider i farger, og for sesongen 2016/17 er foreløpige "deadlines" som følger:
•NFP nr. 1: 15. september 2016 
•NFP nr. 2: 15. januar 2017 
•NFP nr. 3: 15. mai 2017 

Medlemsbladet sendes ut til medlemmene ca. to uker etter "deadline".

CSCN på Facebook

CSCN på Twitter