Celtic Supporters Club in Norway

Kontakt oss

Celtic Supporters Club Norway (CSCN) ble stiftet i januar 1991, og har foran sesongen 2017/18 ca. 150 medlemmer.
  
Supporterklubben har som formål å samle og registrere alle norske supportere av Celtic FC. CSCN skal jobbe for fremme og ivareta interessen for Celtic FC i Norge gjennom våre nettsider www.cscn.no, Facebook, medlemsbladet "News From Paradise" og diverse sosiale arrangementer.
 
Styre:
CSCN drives av et styre på seks personer og et varamedlem som velges for et eller to år av gangen. Se vedtektene for ytterligere informasjon. Supporterklubben er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og har organisasjonsnummer: 986 902 236. CSCN er medlem av Supporterunionen for Britisk Fotball (www.supporterunionen.no)
 
Leder og ansvarlig for supporterartikler:
Harald Harsson
Mobil: 906 12 490
e-post: leder@cscn.no
 
Redaktør "News From Paradise":
Kjetil Klonteig
Mobil: 984 85 664
e-post: newsfromparadise@cscn.no
 
Økonomiansvarlig:
Bent Uvaag Johansen
Mobil: 905 60 483
e-post: bentuj@icloud.com
 
Ansvarlig for pub og sosiale arrangementer:
Alan Steven
Mobil: 934 47 003
e-post: alan.steven79@gmail.com

Billettansvarlig:
Ola Aanstad
e-post: tickets@cscn.no
 
Styremedlem:
Seamus McKenna
Mobil: 992 74 801
 
Valgkomite:
Harald Fossberg
Leif Borge
CSCN på Facebook

CSCN på Twitter