Celtic Supporters Club in Norway

Kontakt oss

Celtic Supporters Club Norway (CSCN) ble stiftet i januar 1991. Ved inngangen til sesongen 2023/24 hadde supporterklubben 141 medlemmer.
  
Supporterklubben har som formål å samle og registrere alle norske supportere av Celtic FC. CSCN skal jobbe for fremme og ivareta interessen for Celtic FC i Norge gjennom våre nettsider www.cscn.no, Facebook, medlemsbladet "News From Paradise" og diverse sosiale arrangementer.
 
Styre:
CSCN drives av et styre på seks personer og et varamedlem som velges for et eller to år av gangen. Se vedtektene for ytterligere informasjon. Supporterklubben er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og har organisasjonsnummer: 986 902 236. CSCN er medlem av Supporterunionen for Britisk Fotball (www.supporterunionen.no)
 
Leder:
Anita Hansen
Mobil: 981 22 331
e-post: leder@cscn.no
 
Nestleder og redaktør "News From Paradise":
Kjetil Klonteig
Mobil: 984 85 664
e-post: newsfromparadise@cscn.no
 
Talsperson og ansvarlig for supporterartikler:
Harald Harsson
Mobil: 906 12 490
 
Ansvarlig for pub og sosiale arrangementer:
Anita Hansen
Mobil: 981 22 331

Kasserer, medlems - og webansvarlig: 
Bent Uvaag Johansen
Mobil: 905 60 483

Billettansvarlig:
Ola Aanstad
e-post: tickets@cscn.no
 
Ansvarlig for sosiale medier:
Eddie Whyte

Styremedlem:
Mark McGinlay
Mobil: 913 08 279

Valgkomite:
Alan Steven
Leif Borge
CSCN på Facebook

CSCN på Twitter